Nieuw bestuur

logo Aponogeton
Logo Aponogeton

In de Algemene Ledenvergadering eind maart zijn er twee nieuwe bestuursleden verkozen. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit:

Pim van Velzen – voorzitter,
Rob Verheijden – secretaris en
Lidy Elbertse – penningmeester.

Zij worden ondersteund door Johan Veenhof en Ron van der Vliet op het gebied van de organisatie van activiteiten.