Killies in Congo – Leendert van den Berg

Congo Brazzaville “in de voetsporen van Huber” door Leendert van den Berg

In 1978 ondernam de Franse bioloog Jean-Henri Huber als eerste een verzamelreis  naar het noorden van de Republiek Congo (toen nog Republique Populaire de Congo, RPC geheten). Gedurende deze lange reis verzamelde hij vele killisoorten, waaronder de door hem beschreven A. chauchei en A. schioetzi. Huber ving in het uiterste noorden ook enkele soorten die hij niet kon determineren, maar die later ook niet door hem zijn beschreven. Het noordelijk gedeelte van de republiek werd daarna nooit meer bezocht door killiliefhebbers. Ik was altijd gefascineerd door de reis van Huber. In 1991 ondernam ik samen met andere killi-liefhebbers een reis naar Congo, maar in het noorden kwamen we niet verder dan Epoma (waar de later beschreven A. plagitaenium door ons werd gevangen).

Begin 2014 was het eindelijk zo ver en kon ik als tweede de reis  naar het noorden ondernemen op zoek naar de geheimzinnige soorten van Huber.

Ik zal van deze spannende reis uitvoerig verslag doen, waarbij ook beelden van de reis van 1991 getoond zullen worden.

Leendert verzorgt deze lezing op dinsdagavond 31 mei. U bent welkom vanaf 19.30 uur in ons onderkomen in Bovenwegen Zeist.