+

Het oeveraquarium – Dick Poelemeijer

De spreker deze avond, de heer Dick Poelemeijer, laat zien hoe zijn riparium tot stand is gekomen, de achterliggende filosofie ervan en toont de verschillende levensfasen van deze kleine leefgemeenschap. De ontwikkeling van de submerse en van de emerse delen. “Door de aanwezige ruimte, een nis van 220 cm hoogte, 60 cm diepte en 160 cm breedte, was ik min of meer gedwongen een steile oeverwand te creëren. Hierdoor werd het absoluut onmogelijk om in het “landdeel” deel dieren te kunnen houden, dus moest ik mijn fantasie aan het werk zetten om een stijlvolle en esthetische begroeiing te bedenken.”
Overigens is gebleken dat het, in tegenstelling wat verschillende keurmeesters hierover zeggen, niet beslist noodzakelijk is om dieren op het landdeel te houden. Betreffende de begroeiing laat ik verschillende pogingen zien maar ook de mislukkingen. Uiteraard komen ook de technische hulpmiddelen aan de orde.  Na de pauze wordt er getoond hoe ik geleidelijk naar het moment van NBAT keuringen toegroei. Dit gaat natuurlijk met vallen en opstaan of beter gezegd ‘trial-and-error’. En in feite is het natuurlijk bij iedere nabootsing van de natuur een kwestie van gissen en missen en al doende proberen om oplossingen te vinden voor een probleem. Bij iedere keuring laat ik zien wat er in de ogen van de keurmeester(s) fout ging of verbeterd zou kunnen worden en de oplossing respectievelijk de verbetering die werd bedacht. Vanzelfsprekend komt daarbij eveneens ‘DE KEURWIJZER’ aan de orde en de uiteenlopende interpretaties van de diverse keurmeesters betreffende de categorie – in mijn geval C1 (terrarium) – waarin werd gekeurd.

Comments are closed.