Discusvissen

Voor een echte aquariumliefhebber is een aquarium niet een bak met water, plantjes en vissen. Nee een aquarium is een bak met water waar de mens een biotoop in maakt om daar met de grootste zorg van de wereld vissen in te houden en deze te bestuderen dan wel te aanschouwen. De koning der vissen vindt zijn leefgebied in de Amazone. Dit gebied is het grootste watergebied en heeft langste rivier van de hele wereld. De vorm en zijn kleurenpracht geven de vis al status zijn manier van zwemmen en zijn gedrag maakt dat hij de koning der vissen wordt genoemd. Indien je deze vis eenmaal heb mogen verzorgen en er een band mee hebt te weten scheppen ben je verkocht. Ik heb het dan over de Discusvis, in het Latijn Symphysodon.

Discusvissen

Bekijk de vis eens vanuit zijn natuurlijk leefgebied.

Discusvissen zwemmen met zo’n 60 tot 80 stuks in een school rond. Zij blijven hun hele leven in een ruimte van zo’n 6000 tot 10.000 liter water welke meerdere keren per dag wordt ververst. Over en in het water hangen takken en wortels van bomen waar zij zich tussen verschuilen. Alleen tijdens de paring en de broedzorg zonderen zij zich af. Het water waar zij in leven is zacht, zuur en is warm. Zacht water heeft een geleiding van niet hoger dan 100 microsiemens, de zuurgraad van het water wordt uitgedrukt in de PH en deze varieert tussen de 4.2 en de 6.6. Dan de temperatuur deze schommelt in de natuur tussen de 27 en de 32 graden Celsius.

Het water welke uit de kraan komt voldoet niet aan deze eisen. Het aquarium waar de Discussen in gehouden gaan worden dient een minimale afmeting te hebben van 120 bij 60 bij 60 cm. Willen wij er 7 stuks bij elkaar houden. Discussen lusten namelijk wel een hapje en zij kennen dan ook een behoorlijke vertering welke als urine en poep in het water komt. Bacteriën zetten de schadelijke afval stoffen als ammonium en ammoniak om in minder schadelijke stoffen, welke weer opneembaar zijn voor planten. De planten geven op hun beurt tijdens daglicht zuurstof af aan het water welke juist voor de laatste fase in de stikstofcyclus van de bacteriën zo belangrijk is daar deze groep zuurstof nodig heeft daar zij anders ophouden met het omzetten van het o zo gevaarlijke ammoniak en nitriet.

Om de afvalstofverwerking een handje te helpen en te zorgen dat er een goede gasuitwisseling is met het wateroppervlakte is goede filtratie onmisbaar. De filter pomp dient 1 keer per uur de hele waterinhoud van het aquarium te filteren. Discussen houden niet van harde stroming dus is het belangrijk om de harde straal te breken, dit doen wij door hem tegen de achterwand aan te richten. In het filter zelf komen filtermaterialen waar de bacteriën goed op kunnen hechten en zo uitstekend hun werk kunnen doen.

Ondanks het feit dat een filter goed draait en planten veel afvalstoffen uit het water kunnen halen kunnen wij niet om het feit heen van waterverversing. Naarmate een aquarium zwaarder is bezet zal de waterwisseling vaker moeten gebeuren. Indien een aquarium de grote heeft met 7 discussen zoals in ons ideale voorbeeld dan is een keer waterverversing van 30 tot 40 % voldoende mits de bak goed draait en er voldoende echte waterplanten instaan.

Maar waar halen wij nou water vandaan dat geschikt is voor onze Discusvissen, want het water uit de kraan is niet altijd geschikt. Water kan zachter en zuurder maken kan op drie manieren: Osmose Kati-ani wisselaar Regenwater

De werking van een osmose apparaat.
Door het osmoseapparaat stroomt leidingwater welke door een membraam geperst wordt de ionen die het water hard maken kunnen niet door het membraam en zo komt simpel gezegd puur gedestilleerd water uit het ene slangetje welke wij opvangen en het afval water uit het andere slangetje waar wij de tuin mee water kunnen geven. Het osmosewater kan een zure reactie geven als uw leidingwater erg hard is, in dat geval is het verstandig om het niet direct in het aquarium toe te dienen maar eerst 24 uur te laten ontluchten, zodat het teveel aan CO.2 kan ontsnappen. Aanmengen met een deel leidingwater is een van de mogelijkheden om te zorgen dat er weer voldoende zouten en mineralen in het water komen welke door osmose tot bijna o zijn gereduceerd. Het toedienen van producten van Easylife VFM en profito is een optie.

Kati-ani wisselaar
Bij een kati-ani wisselaar gebeurd bijna hetzelfde. Het leidingwater stroomt door kunstharsen heen die ionen ombuigen en/of uit het water halen. Bij dit proces is geen afvalwater wel is het zo dat de harsen voor korte duur meegaan. Eenmaal uitgewerkt moeten ze opnieuw geladen worden dit noemen we regenereren. De kati wordt geregenereerd met Claustic soda. Let op! Dit is een zeer agressief en bijtend goedje. Beschermende kleding en een veiligheidsbril zijn geen overbodige luxe. De ani wordt geregenereerd met zoutzuur. Op deze wijze wordt het water chemisch gedestilleerd. Door kwekers wordt deze methode veel gebruikt daar dit proces bijna geen afvalwater kent. Het eindproduct moet ook nu aangelengd worden met leidingwater of met bijvoorbeeld de producten van Easylife VFM en profito. Laat het water van de kati-aniwisselaar altijd een a twee dagen staan en belucht het water als het kan. In het water zit een hoop CO.2 welke een extreem zuurmakkend effect heeft op water waar niet of nauwelijks een tijdelijke hardheid heeft. ( zie waterchemie van A.V. Aponogeton)

Regenwater
Indien u niet woont in een industriegebied kunt u regenwater opvangen en dit voor gebruik over koolstof en zeoliet filteren. U heeft zo natuurlijk water welke na aangelengd met wat leidingwater of met bijvoorbeeld de producten van Easylife VFM en profito. Prima aquariumwater wordt verkregen. Het leidingwater is geschikt maar niet zuur genoeg.

De mogelijkheden die u dan voor handen heeft zijn:

Turf
Indien de hardheid en geleidbaarheid van het leidingwater meevalt kunt u het water aanzuren met bijvoorbeeld turf. U neemt dan turfgranulaat en doet dit in een pantykousje in het filter. De tijdelijke hardheid wordt zo ontbonden waardoor de PH langzaam naar de 7 of er onder zal zakken.

CO2
Door middel van CO2 kunnen wij de PH verlagen maar pas hierbij op. Want te veel CO2 is giftig voor de vissen. CO2 is een gas welke door ons en de vissen wordt uitgeademd en heeft een zuurmakend effect op het water. Planten gebruiken het overdag voor hun groei proces. Hierdoor verdwijnt het uit het water, maar ook door vervluchtiging uit het water. CO2 lost makkelijker in lucht op dan in water. Een bruissteen brengt wel zuurstof in het water maar blaast de CO2 er uit waardoor de pH oploopt. Wij zullen deze materie goed moeten kennen en daar altijd aandenken als wij tot handelen overgaan. Waarbij de keuze gemaakt moet worden voor het minst slechte.

Het CO2 kan ingebracht worden door middel van een gasfles gevuld met CO2 waarop een magneetventiel met regelaar zit. De CO2 loopt door middel van een dun slangetje naar een reactor waar water doorheen stroomt zodat het CO2 volledig oplost in het water. Bij het sturen op pH is een automatische regelaar een must. Deze zet het magneetventiel dicht zodra de gewenste pH is bereikt. De regelaar moet regelmatig geijkt worden met ijkvloeistof. Een tip hierbij is om naast het gebruik van de automatische regelaar ook de fijn afstemming van het CO2 magneetventiel zo af te stemmen dat de pH geleidelijk naar beneden gaat. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan heeft u zo de tijd om te reageren.
Een aquarium is net als een goede pizza het begint bij de bodem. Discussen happen graag in het zand opzoek naar eten zoals muggenlarven en kleine garnaaltjes. Daarom is het van belang dat een bodem niet scherp is zodat zij zich niet verwonden waardoor zij moeilijker of geheel niet meer zouden kunnen eten waardoor hun conditie verzwakt en zij gevoelig worden voor ziekten. Om de bodem van de Amazone te imiteren kunt u maaszand gebruiken maar ook fijn afgerond grind van 2 a 3 mm. Het voer blijft hier op liggen waardoor de vissen makkelijker het voer kunnen pakken.

DiscusVoeren

Het leukste gedeelte. Voer afwisselend levend voer heeft de voorkeur maar wij kunnen ook prima volstaan met diepvriesvoer. Voer afwisselend en alleen met producten die licht verteerbaar zijn. Voer nooit rundvlees, dit wordt slecht verteerd door de vis en leidt absoluut tot orgaan schade. Muggenlarven, rode, witte en zwarte speciale discus menu’s zijn er die bestaan uit kipfilet met spinazie en hier zijn vitamines aan toegevoegd. Krill. De nakweek eet meestal ook granula. Het belangrijkste voer gevarieerd. Bij jonge Discusvis is het belangrijk dat zij 4 tot 6 keer per dag gevoerd worden. Volwassen Discusvissen volstaan met 1 keer per dag. Voer welke niet wordt opgegeten moet worden verwijdert daar dit anders een extra zware belasting is voor het water waardoor er meer water ververst moet worden.

Ik hoop u zo een klein beetje een idee gegeven te hebben wat er bij komt kijken om Discussen te houden.

Johan Veenhof

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Vissen