Algen bestrijden

logo Aponogeton
Logo Aponogeton

Algen zijn planten die in ieder aquarium in meer of mindere mate voorkomen. Problemen met algen komen dan ook zeer vaak voor in het aquarium en zijn voor vele mensen een ergernis. Ook in mijn aquarium konden algen vanaf de start niet uitblijven en nu enkele jaren later ben ik nog steeds bezig het aantal algen in mijn aquarium te verminderen. Toch is de werkelijkheid minder negatief dan de voorgaande zin doet vermoeden, want hoewel de strijd nog niet ten einde is, heb ik met de tijd toch wel een aantal veldslagen van de algen gewonnen. Naast het feit dat de algen in mijn aquarium al redelijk gereduceerd zijn, heb ik de afgelopen jaren ook een behoorlijk portie praktijk ervaring opgedaan in de bestrijding van algen waaraan ik een groot deel van deze pagina zal wijden. Echter voordat ik een beschrijving zal geven van mijn strijd tegen algen zal ik proberen een duidelijk beeld te geven over algenproblemen en de moeilijkheden met de bestrijding hiervan.

Waardoor ontstaan algen problemen?
Een zeer simpele en veel genoemde verklaring voor algen problemen in het aquarium is dat men tekort is geschoten in de verzorging van het aquariumwater en dat er iets niet in orde is in het aquarium. Enkele oorzaken voor het ontstaan van algen problemen staan hieronder opgesomd: • Eén van de favorieten voedingsstoffen van algen zijn nitraten en fosfaten. In een aquarium waarin men niet of nauwelijks een deel van het aquariumwater ververst zullen deze stoffen zich al snel opstapelen, met als mogelijke gevolgen een algenplaag. • Ook een tekort aan voedingstoffen voor de planten kunnen er de oorzaak van zijn dat algen de kans krijgen zich explosief te vermenigvuldigen. In dit geval gaat het echter niet om nitraten en fosfaten waar de algen zo gek op zijn, maar om voedingsstoffen voor aquariumplanten zoals CO2, ijzer en spoorelementen. Wanneer er een tekort van deze stoffen voor de planten aanwezig zijn bestaat de kans dat de aquariumplanten niet goed meer groeien en algen de kans krijgen zich explosief te vermenigvuldigen • Ook een verkeerde verlichting kan de oorzaak zijn van algen problemen. Dit kan echter zowel het gevolg zijn van een tekort aan licht als een teveel. Wanneer er tekort licht boven het aquarium hangt om de planten goed te laten groeien krijgen algen vaak de kans om zich explosief te vermenigvuldigen. Als er echter teveel licht boven het aquarium hangt of als men de verlichting veel te lang aan laat staan per dag krijgen de algen wederom een kans om zich snel te vermeerderen. Persoonlijk vindt ik echter de genoemde verklaring voor het ontstaan van algen slechts in zijn geheel opgaat voor het ontstaan van algen problemen in het aquarium. Als de algen echter eenmaal in grote getallen in het aquarium aanwezig zijn hoeft het helemaal niet zo te zijn dat de algen als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer de waterkwaliteit weer naar behoren is. Wanneer de algen eenmaal in grote getallen in het aquarium aanwezig zijn kunnen zij zich over het algemeen ook nog aardig in stand houden wanneer de omstandigheden voor de algen in het aquarium verslechterd zijn. De bewering dat in een aquarium waarin veel algen voor komen iets niet in orde is, vindt ik dan ook enigszins onterecht.

Moet een aquarium geheel vrij van algen zijn?

Puntalgen op kienhout
In boeken en folders wordt nog wel eens geschreven over het algenvrij houden van een aquarium. Hoe mooi dit ook mag klinken, in praktijk is dit niet haalbaar en ik durf zelfs te beweren onmogelijk. In al het water komen namelijk sporen van algen voor die zich onder de juiste omstandigheden tot algen vormen. Aangezien algen verwant zijn aan aquariumplanten kan het dan ook niet anders dat als de omstandigheden voor de planten ideaal zijn, er ook altijd wel een aantal algen tot ontwikkeling zullen komen. Echter een kleine hoeveelheid algen in het aquarium is niet zo’n probleem en op sommige plaatsen kunnen algen het aquarium ook verfraaien. Een voorbeeld hiervan is te zien op de rechter foto waar algen het kienhout in mijn aquarium verfraaien en een meer natuurlijk aanzicht geven. Ook algen op de achterwand van het aquarium kunnen vaak juist mooi aandoen en het geheel een natuurlijker aanzicht geven. Naar mijn idee zijn algen dan ook pas ongewenst wanneer ze grootschalig op de bladeren van de planten zitten, waardoor zij de groei en de levensduur van de planten beletten. Het doel in mijn aquarium is dan ook niet het compleet uitroeien van alle algen in het aquarium, maar vooral te voorkomen dat de algen te overheersend worden en de planten aantasten.

Blauwe algen(1)
Natuurlijk zijn niet alle algen het zelfde en is de ene soort hinderlijker dan de andere. Een algensoort die men echter nooit moet dulden in het aquarium zijn de zogenaamde blauwe algen. Deze algen worden ook wel cyano bacteriën genoemd doordat zij zowel een plantaardige als bacteriële stofwisseling hebben. Blauwe algen overwoekeren de bodem en de planten in het aquarium en verstikken hierdoor de planten. Ook geven blauwe algen stoffen af aan het water die andere bacteriën in hun groei belemmeren. Als deze algen in een aquarium voorkomen is het belangrijk deze zo snel mogelijk te verwijderen, door ze bijvoorbeeld met een slang van de planten en bodem af te zuigen. Er zijn geen vissen bekend die blauwe algen eten, echter via e-mail heb ik wel vernomen dat er een slak is die blauwe algen eet. Dit is de Pomacea bridgesi of in het Nederlands de Appelslak en in het bijzonder de Gouden of Gulden Appelslak. Deze slak is voor een prikje te koop in aquariumwinkels en zou een aanrader zijn voor iedereen die met blauwe algen kampt. Tevens is het belangrijk om de oorzaak van het probleem op te sporen zodat een toekomstige plaag van blauwe algen voorkomen kan worden. Hoe algen in theorie bestreden kunnen worden Zoals u in het voorgaande gedeelte van deze pagina wel duidelijk geworden zal zijn, is het geen gemakkelijke opgave om van algen af te komen wanneer ze eenmaal in grote getallen in het aquarium voor komen. Echter in theorie is het niet zo heel moeilijk om een tot een goede bestrijding van algen te komen. Zoals al eerder beschreven krijgen algen vooral de kans om zich massaal te vermenigvuldigen wanneer de omstandigheden voor de aquariumplanten slecht zijn en er een teveel aan voedingstoffen als fosfaten en nitraten in het aquarium zitten. Toch zullen zoals eerder al beschreven de algen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer de omstandigheden in het aquarium weer verbeterd zijn. Voor een goede theoretische bestrijding van algen in het aquarium is het dan ook zaak en optimale omstandigheden voor de planten in het aquarium te creëren, terwijl de algen in hun groei belemmerd worden. Zo op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudige opgave, maar naar mijn weten is er nog niemand die een onfeilbare methode heeft ontwikkeld die zowel ideale omstandigheden voor de planten creëert (of behoud) en tevens de algen in hun ontwikkeling stoort. Vooral vanwege de sterke overeenkomsten tussen planten en algen is het dan ook een zeer moeilijke opgave om de algen te belemmeren in hun groei, zonder ook de omstandigheden voor de planten in het aquarium te verslechteren. Een eerste vereiste om algenproblemen te voorkomen is dan ook de toepassing van preventieve methoden. Echter wanneer er reeds een groot aantal algen in het aquarium zitten is het naast het gebruik van preventieve methode soms ook nodig om opzoek te gaan naar andere middelen om algen te bestrijden. Op het vervolg van dit verhaal zal ik dan ook een beschrijving geven over de preventieve methodes die ik voor mijn aquarium heb toegepast als wel een beschrijving van de methoden die ik voor het bestrijden van algen gebruikt heb. De gebruikte methoden in mijn strijd tegen algen Op het moment dat ik dit stuk schrijf ben ik al weer ruim drie jaar bezig met mijn aquarium., waarvan ik al net zo lang bezig ben met mijn strijd tegen algen. In deze paragraaf zal ik een beschrijving geven van de methoden die ik de afgelopen jaren gebruikt heb om de algen in mijn aquarium te beperken. Een gedeelte van deze methodes hebben naast het voorkomen van algen ook nog andere functies, maar een aantal zijn ook puur gericht op het bestrijden van algen. Algenetende vissen Algenetende vissen zijn een goed preventief middel tegen algen problemen. Hoewel algeneters niet snel in staat zullen zijn het aquarium geheel vrij van algen te houden zijn zij wel een goede basis om een algenexplosie te voorkomen. Het inzetten van algeneters voldoet ook goed aan de eis om algen in hun groei te hinderen terwijl de planten ongemoeid gelaten worden. Wel moet men bij de aanschaf van algeneters goed oppassen dat de algeneter naast de algen ook niet de planten beschadigd. Een goede algeneter die nog wel eens planten wil beschadigen is de Ancistrus dolichopterus, waardoor deze vis minder goed geschikt is voor een beplant aquarium.

Crossocheilus siamensis
Zelf heb ik ook vanaf het begin algeneters in mijn aquarium gehad en hoewel deze niet hebben kunnen voorkomen dat er meer algen in mijn aquarium kwamen dan mij lief was ben ik er persoonlijk van overtuigd dat deze vissen de algengroei toch goed binnen de perken kunnen houden. Wel is het zo dat er een groot aantal algenetende vissen verkrijgbaar zijn, die niet allemaal evengoed zijn in hun taak. Ook de algeneters die ik vanaf het begin in mijn aquarium had bleken niet allemaal evengoed op hun taak berust te zijn. Bij de start van mijn aquarium had ik twee vissen van het soort Otocinclus affinis en twee van het soort Epalzeorhynchus sp. (waarvan ik in eerste instantie dacht dat het de vis Crossocheilus siamensis was). De twee vissen van het soort Otocinclus affinis voldeed wel aardig aan de verwachtingen, maar gezien het kleine formaat van deze vissen waren deze (wel zoals verwacht) niet in staat om met zijn tweetjes het aquarium vrij van algen te houden. Voor het grovere werk had ik in gedachten gehad dat de vis Crossocheilus siamensis goed geschikt was, maar aangezien de vissen die ik aangeschaft had niet van deze soort bleken te zijn, maar van het soort Epalzeorhynchus sp. bleken deze niet opgewassen tegen de dikke laag groene algen die mijn aquarium in de begin fase trof. Ook zijn de vissen van het soort Epalzeorhynchus niet zo gecharmeerd van elkaars gezelschap, waardoor deze vissen samen voor behoorlijk wat onrust in het aquarium kunnen zorgen. Later heb ik nog twee algeneters in mijn aquarium geplaatst waarover ik wel een stuk positiever ben 1 hiervan is de al eerder genoemde Crossocheilus siamensis en de ander de vis Helostoma temminckii die in Nederland ook wel beter bekend is als de zoenvis. De eerste genoemde vis Epalzeorhynchus siamensis bleek een ware topper te zijn en is vanaf het begin dat ik hem in mijn aquarium had tot en met nu een uitstekende en ijverige algeneter. Toch is deze vis niet geheel in staat de puntalgen die mij de afgelopen 1,5 tot 2 jaar vooral dwars hebben gezeten goed te lijf te gaan doordat deze algen zich zeer sterk op de bladeren hechten waardoor de algeneters meer als een grasmaaier functioneren dan in staat zijn deze algen geheel te verwijderen. De zoenvis die ik zo’n 2,5 jaar in mijn aquarium heb gehad bleek ook een zeer ijverige algeneter te zijn die naar mijn idee vooral goed in staat was zachte algen van de planten te verwijderen. Over het algemeen kan er gezegd worden dat algeneters een effectief middel zijn in de bestrijding tegen algen, maar natuurlijk hebben zij ook hun beperkingen. Zo moet er altijd rekening gehouden worden dat de algeneters ook goed in het aquarium passen en of de vissen onderling wel bij elkaar in één aquarium kunnen. Ook is mij in mijn aquarium opgevallen dat de algeneters er de voorkeur aan geven om planten met grote bladeren af te grazen en de planten met veel, fijne bladeren liever links laten liggen. Dit laatste kan natuurlijk verklaard worden doordat het voor de algeneters veel makkelijker is om een paar grote bladeren af te grazen dan vele tientallen kleine blaadjes stuk voor stuk af te grazen. Aquariumplanten Hoewel aquariumplanten niet alleen dienen om algen in het aquarium te voorkomen en meestal vooral om hun decoratieve functie in het aquarium geplaatst worden kunnen aquariumplanten goed bijdragen tot het beperken van algen. Goed groeiende planten blijken een goede weerstand tegen algen te hebben, waardoor algen zich niet snel op de bladeren af zullen zetten. Ook zullen aquariumplanten met de algen om voedsel concurreren waardoor planten kunnen voorkomen dat de algen een overdaad aan voedingsstoffen tot hun beschikking kunnen krijgen. Echter wanneer de groeiomstandigheden voor de planten niet optimaal zijn of er moeilijk te houden planten in het aquarium geplaatst worden kunnen aquariumplanten net zo goed als een “algenmagneet” werken als algen voorkomen.

Hygrophila difformis
Ook ik kwam er al snel achter dat planten in het aquarium net zo gemakkelijk algen kunnen aantrekken als dat ze algen kunnen voorkomen. In de beginfase van mijn aquarium had ik een aantal lastig te houden planten die beter waren in het aantrekken van algen dan het voorkomen. De twee planten die in mijn aquarium de meeste moeilijkheden gaven op dat moment waren de planten Didiplis diandra en Rotala wallichii, maar ook de plant Hygrophila difformis die vaak geadviseerd wordt voor een nieuw opgezet aquarium bleek behoorlijk gevoelig te zijn voor algen. Naast het feit dat deze planten gevoelig bleken voor algen, hadden deze planten ook het nadeel dat ze kleine of fijn vertakte bladeren hadden die over het algemeen genegeerd werden door de algeneters die hun tijd liever bestede aan de planten met grotere bladeren. Met de tijd heb ik toch ook een groot aantal aquariumplanten in mijn aquarium gehad die een uitstekende weerstand tegen algen hadden. De planten die in mijn aquarium een goede weerstand tegen algen hadden waren lang niet altijd de snel groeiende planten, maar vooral de planten met wat hardere, stevigere of dikke bladeren. Enerzijds zal dit komen doordat planten met harde bladeren niet zo gevoelig zijn voor puntalgen (die veel in mijn aquarium voorkomen) dan planten met tere bladeren, maar ook toen ik nog een dikke laag groene algen op een hoop planten had waren de planten met stevigere bladeren over het algemeen beter bestand tegen deze algen. Meer informatie over planten en algen kan gevonden worden op de pagina planten tips op deze site. Ik vermoed wel dat de grote hoeveelheid planten in mijn aquarium voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de lage organische belasting van mijn aquariumwater met nitraten. Hoewel ik volgens de meeste richtlijnen nog een licht overbevolkt aquarium heb is de nitraat waarde in mijn aquarium zeer laag en met de nitraat test die ik gebruik niet eens meetbaar. Deze test kan nitraatwaardes vanaf 5 mg/l duidelijk meten, maar met het water uit mijn aquarium is er meestal niet eens een lichte verkleuring van de test zichtbaar. Ik vermoed dan ook dan de planten de stikstofverbindingen in mijn aqauarium grotendeels als voedsel gebruiken, aangezien de meeste aquariums veel hogere nitraatwaardes hebben dan die van mij, terwijl ik toch een lichte overbevolking van vissen in mijn aquarium heb. Naast de nitraat waarde van het water is echter ook de fosfaat waarde van het water van belang. Ook fosfaat wordt door planten als voedingstof gebruikt, maar in mindere maten dan verbindingen uit de stikstofkringloop (ammonia, nitriet en nitraat). De fosfaat waarden zijn ook een stuk moeilijker laag te houden in mijn aquarium dan de nitraatwaarde en naar mijn idee de grootste verantwoordelijke voor algen in mijn aquarium. Water wisselingen Het regelmatig wisselen van een deel van het aquariumwater behoort tot een vast ritueel van ieder aquarium, wat o.a. als doel heeft het voorkomen van algen. Door een regelmatige waterwisseling wordt steeds een deel van het aquariumwater dat vervuilt is met o.a. fosfaten en nitraten vervangen door vers water waarin minder fosfaten en nitraten zitten. Door regelmatig een gedeelte van het water te wisselen wordt dan ook voorkomen dat er afvalstoffen zich in het aquarium ophopen die onder andere tot een algenplaag kunnen leiden. Echter de frequentie waarmee de waterwisselingen plaatsvinden en de kwaliteit van het gebruikte water bepalen hoe effectief deze methode is. Persoonlijk wissel ik in mijn aquarium eens per week ongeveer 25% van het water. Lange tijd heb ik hiervoor 50% leidingwater en 50% osmose water gebruikt. Echter deze waterwisselingen hebben het niet kunnen voorkomen dat ik een overdaad aan algen in mijn aquarium kreeg. Nadat de fosfaat waarde in mijn aquarium niet meer constant bleef, maar langzaam aan begon te stijgen heb ik als proef mijn leidingwater op fosfaat getest, waaruit bleek dat dit water een behoorlijk hoog fosfaat gehalte had. Hoewel de fosfaat waarde van mijn aquarium op dat moment met 0.2 mg/ fosfaat per liter water nog niet echt extreem hoog was (Dupla adviseert bij hun fosfaat test dat waardes boven de 0.2 mg/l kritiek zijn i.v.m. met algenproblemen) had ik persoonlijk het idee dat ik door een lagere fosfaat waarde toch het aantal algen beter zou kunnen reduceren. Om dit te verwezenlijken ben ik uiteindelijk overgestapt op het gebruik van enkel osmose water waarvan ik met behulp van waterbehandelings producten de hardheid weer verhoog tot de gewenste waarde.Enkele weken nadat ik enkel osmose water ben gaan gebruiken was mijn fosfaat waarde al gedaald naar 0.1 mg/l en namen ook het aantal puntalgen in mijn aquarium langzaam aan af. Over de langere termijn gekeken ben ik er met deze methode in geslaagd de algen in mijn aquarium drastisch te reduceren, waardoor er momenteel nog maar erg weinig algen in mijn aquarium voorkomen. Hoewel ik in de tussentijd ook mijn aquarium opnieuw ingericht heb (wat vooral voor verbeterde groeiomstandigheden voor de planten geleid heeft door een nieuwe bodem en bodemverwarming), heb ik zeker het idee dat het verlagen van de organische belasting van mijn aquariumwater voor een zeer groot deel heeft bijgedragen aan het verminderen van de hoeveelheid algen in mijn aquarium. Hoewel de algen natuurlijk nooit geheel verdwijnen met een lager fosfaat waarde ben ik zeker tevreden over het behaalde resultaat door het gebruik van osmose water in plaats van het organisch belaste leidingwater in mijn woonplaats. De methode van aangehard osmose water dat ik voor mijn aquarium gebruik is een relatief dure methode in vergelijking met het gebruik van enkel leidingwater. Echter aangezien er wel duidelijk resultaat heeft gehad vind ik het absoluut zijn geld waard. Dit mede doordat deze methode het best voldoet aan de eis de planten met rust te laten, terwijl de algen in hun groei gehinderd worden. Men moet echter niet verwachten dat de algen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen met deze methode, doordat het tijd kost de fosfaat waarde van het aquarium omlaag te halen. Tevens zal het hierna nog enige tijd duren voordat het duidelijk zichtbaar is dat de algen op de lagere fosfaat (en nitraat) waardes reageren met een verminderde vermenigvuldiging. Mocht u niet in het bezit zijn van een osmose apparaat en de aanschaf hiervan ook te veel vindt, is het tevens mogelijk om in plaats van osmose water regenwater te gebruiken. Regenwater bevat namelijk net als osmose water niet of nauwelijks fosfaten. Persoonlijk heb ik nooit regenwater in mijn aquarium gebruikt, maar het blijkt dat dit een goed alternatief voor osmose water kan zijn. Producten die de waterkwaliteit beïnvloeden Naast dat het mogelijk is om de voedingsstoffen voor algen te beperken door waterwisselingen zijn er ook een groot aantal producten verkrijgbaar die de waterkwaliteit beïnvloeden waardoor algen in hun groei geremd worden. In dit stuk zal ik alleen aandacht geven aan producten die een positieve invloed op de waterkwaliteit. Chemische bestrijdingsmiddelen die natuurlijk ook de waterkwaliteit beïnvloeden zal ik later op deze pagina behandelen. In mijn aquarium heb ik twee verschillende producten gebruikt die algen kunnen voorkomen door de waterkwaliteit te verbeteren, waarvan ik er één nog steeds gebruik en de ander slechts eenmalig gebruikt heb.

Sera Phosvec
Het product dat ik slechts eenmalig in mijn aquarium gebruikt heb is het product Phosvec van de firma Sera. Dit is een vloeistof dat het fosfaat in het aquarium bindt en hierdoor de fosfaat waarde van het water verlaagd. Dit product heb ik eigenlijk puur toevallig wel eens gebruikt doordat de verpakking hiervan sterk lijkt op het product Nitrivec dat eveneens van de firma Sera is. Pas nadat ik dit product aan mijn aquarium had toegevoegd zag ik aan de witte wolken in mijn aquarium dat ik niet Nitrivec aan mijn aquarium had toegevoegd maar een ander product. Voordat ik dit product gebruikte had ik nog nooit mijn water op het fosfaat gehalte getest, maar nadat ik dit product toegevoegd had werd ik er wel nieuwsgierig naar. Vijf dagen nadat ik dit product in mijn aquarium gebruikt heb was de fosfaat waarde van mijn water minder dan 0.1 mg/l, wat waarschijnlijk een stuk lager was dan voorheen. Op het moment dat ik dit product in mijn aquarium gebruikt heb, heb ik geen notities gemaakt over een eventuele vermindering van de algen in mijn aquarium, maar gelukkig houd ik mijn archieven altijd goed bij zodat ik voor dit stukje toch nog wat informatie heb kunnen verzamelen. Nadat ik dit product aan mijn aquarium toegevoegd had was de fosfaatwaarde van mijn aquarium voor ongeveer 2 maanden lager dan 0.1 mg/l. Pas zo’n 6 a 7 maanden nadat ik dit product gebruikt had was mijn fosfaat voor het eerst hoger dan 0.1 mg/l met een waarde van 0.2 mg/l. In deze maanden heb ik slechts twee keer nieuwe planten aangeschaft tegenover 5 keer in het half jaar daarvoor. Aangezien ik meestal mijn planten vervang doordat ze te veel door algen aangetast zijn is dit een indicatie dat ik in de periode dat mijn fosfaat waarde door dit product lager was dan normaal ook het aantal algen in mijn aquarium vermindert was. Nadat de fosfaat waarde in mijn aquarium weer gestegen was kan ik in mijn archieven terugvinden dat ik weer vaker planten aanschafte dan toen mijn fosfaat waarde nog laag was. Ook was er tegen de tijd dat de fosfaat waarde in mijn aquarium weer op 0.2 mg/l kwam weer een verhoogd aantal puntalgen in mijn aquarium. Ondanks het feit dat dit product hoogst waarschijnlijk voor een periode van ongeveer een half jaar het aantal algen in mijn aquarium beperkt heeft heb ik dit product toch nooit meer gebruikt. Dit omdat ik meestal een beetje huiverig ben voor chemische middelen, hoewel ik persoonlijk geen negatieve punten aan dit product heb kunnen ontdekken. Wel is dit product naar mijn idee een goedkoper alternatief dan het gebruik van aangehard osmose water waar ik momenteel naar ben overgestapt om de fosfaat waarde van mijn water te verlagen.

Vloeibaar filter medium
Ongeveer een half jaar nadat ik het product Phosvec in mijn aquarium gebruikt had en mijn fosfaat waarde weer begon te stijgen kwam ik op internet het product Easy-life vloeibaar filter medium tegen. Dit is een veelzijdig product dat doormiddel van een groot aantal eigenschappen de waterkwaliteit van het aquarium verbeterd. Eén van de eigenschappen van dit product is dat het algenproblemen kan voorkomen. Op de site van dit product is de volgende korte omschrijving te vinden over de werking van dit product wat betreft algengroei “Easy-Life blokkeert de voeding van de algen in oplossing. Bovendien remt Easy-Life de fosfaatvorming zodat algen in het water niet meer zullen ontstaan. De bacteriologische activiteit van het filter wordt verder gestimuleerd zodat fosfaten beter afgebroken zullen worden. Al deze factoren zorgen het verdwijnen van algen.” Mede door de uitgebreide informatie die op de site van dit product is te vinden wilde ik dit product wel eens uitproberen om te zien of mijn algen wilde verdwijnen. Nadat ik de eerste keer dit product gebruikte was op de meeste planten in mijn aquarium een vermindering van het aantal puntalgen te vinden en ook de fosfaat waarde van mijn water verminderde enigszins. Toch heeft dit product bij mij niet kunnen leiden tot de algenreductie die ik wenste. Echter er wordt op de site van dit product wordt ook gemeld dat wanneer het niet lukt de structurele problemen met de algen op te lossen dit product (net zo als alle andere producten) niet voor een blijvend resultaat kan zorgen. Toch gelovig dat dit product zeker een helpende hand kan bieden bij het bestrijden van algen in het aquarium of het voorkomen ervan. Verder heeft dit product nog een groot aantal andere gunstige eigenschappen, waardoor ik dit product wel als een blijvende aanwinst voor mijn aquarium ben gaan beschouwen. Chemische middelen die algen bestrijden In tegenstelling tot de producten die algen bestijden of voorkomen door de waterkwaliteit te verbeteren bestrijden chemische middelen de algen in een direct gevecht. Een groot nadeel van deze producten is dat zij niet alleen de algen in hun groei beperken, maar ook de nuttige bacteriën en de aquariumplanten beschadigen en/of doden. Om deze reden ben ik ook absoluut geen voorstander van het gebruik van deze middelen omdat zij niet voldoen aan de eis om de algen in hun groei te hinderen terwijl de rest van het aquarium met rust wordt gelaten. Toch heb ik ook een keer min of meer bij toeval de algen in mijn aquarium op een chemische wijze bestreden. Toen ter tijd had ik last van een ziekte in mijn aquarium waarvoor ik het medicijn Uncill van het merk HS in mijn aquarium gebruikte (zie ook pagina medicijnen). Naast dat dit medicijn de ziekte van mijn vissen bestreed bleek het ook nog bijwerkingen te hebben op algengroei in mijn aquarium. Voordat ik dit medicijn in mijn aquarium gebruikte had ik last van een dikke laag groene algen op de meeste planten die ik toen nog regelmatig met de hand verwijderde. Nadat ik dit medicijn in mijn aquarium gebruikt had verdween naast de ziekte van de vissen ook de dikke laag groene algen op de planten. Toch kan ik het gebruik van dit medicijn als algenbestrijder niet echt aanraden doordat het naast de algen ook een slechte invloed had op de planten in mijn aquarium, wat het duidelijkst te zien was op de Valisneria in mijn aquarium. Hiernaast heeft dit medicijn ook een slechte invloed op de gunstige bacteriën in het aquarium en kan het ook schadelijk zijn voor gevoelige vissen. Zoals uit dit voorbeeld te zien is, is het mogelijk om algen met chemische middelen te bestrijden. Echter er kleven ook een groot aantal nadelen aan, zodat een chemisch algenbestrijdings middel eigenlijk alleen een optie is als laatste redmiddel. Ook moet men realiseren dat na een het gebruik van een chemisch middel het biologisch evenwicht in het aquarium ernstig verstoord is waardoor het aquarium de eerste weken na gebruik van het product ook weer erg gevoelig kan zijn voor nieuwe algengroei.

Algo Control Delta
Filteren over stro Hoewel het filteren over stro nog niet echt een veel genoemde methode is om algen uit het aquarium te verwijderen, heb ik via een andere site vernomen dat deze methode vanaf ongeveer 1991 bekend is. Zelf ben ik enige tijd terug een commerciële set van de firma Dupla tegen gekomen die volgens dit principe werkt genaamd Algo Control Delta. Nieuwsgierig naar de werking van deze set heb ik deze aangeschaft en gedurende 2,5 maand in mijn aquarium gebruikt. In het kort samengevat ben ik niet echt positief over de werking van deze set. Gedurende de eerste zes weken dat ik deze set gebruikte heb ik in mijn aquarium eerder een toename van het aantal algen in mijn aquarium gezien dan een vermindering. Na de eerste zes weken ben ik ook gebruik gaan maken van fosfaat vrij (osmose) water bij het waterwisselen (zie ook het gedeelte over waterwisselingen eerder op deze pagina), waarna ik wel een reductie van het aantal algen heb gezien. Persoonlijk denk ik echter dat de reductie van algen voornamelijk door de verlaging van het fosfaat gehalte van mijn water veroorzaakt werd en in mindere mate door deze set. Mijn grootste bezwaren tegen deze set zijn echter (ongeacht of de set werkt of niet) dat het aquariumwater sterk bruingekleurd wordt door het filteren over stro, waardoor er minder licht de planten bereikt. Hierdoor worden de planten gehinderd in hun fotosynthese, terwijl het doel van mijn algenbestrijding juist is om betere omstandigheden voor mijn planten te krijgen.

Samenvatting
Zoals u in dit verhaalheeft kunnen lezen is de bestrijding van algen in het aquarium een moeilijk karwei, waarvoor een groot aantal methodes en producten beschikbaar zijn. Toch is er nog geen één product op de markt die u voor altijd van uw algen kan verlossen. Het belangrijkst is dan ook om in uw aquarium optimale omstandigheden te creëren waardoor algen nauwelijks de kans krijgen om een probleem te worden. Als u eenmaal een overdaad aan algen in uw aquarium heeft is het een moeizaam karwei om weer van de algen af te raken en kan het eventueel helpen om producten te gebruiken om de algen te bestrijden. Echter wanneer het u niet lukt om tegelijkertijd het structurele probleem in uw aquarium op te lossen zullen de algen ook na het gebruik van een dergelijk middel weer snel terug komen. Persoonlijk ben ik er dan ook van overtuigd dat het creëren van optimale waterwaardes (eventueel met hulp van waterverbeteraars) een grotere kans op succes heeft. Ook de inzet van algeneters in het aquarium kunnen naar mijn idee een positieve invloed hebben op de bestrijding van algen, terwijl door het gebruik van planten met een goede weerstand tegen algen ook problemen voorkomen kunnen worden. Wel is voor het laatste (helaas) een hoop praktijk kennis nodig, doordat snel groeiende planten zoals vaak aanbevolen worden, lang niet altijd een goede weerstand tegen algen blijken te hebben.

Lees ook het artikel “Een algenarm aquarium”